ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรัตนา รัตนมงคล
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.2/2
ที่อยู่ :kob_keaw@hotmail.com
Telephone :0821235991
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานปกครอง
หน้าที่ในกลุ่ม : ปริหารงานปกครอง