ชื่อ - นามสกุล :นายสิทธิพงษ์ จันทะวงศ์
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.6/1
ที่อยู่ :
Telephone :0801975965
Email :sitipong711@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอาคารสถานที่
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายอาคารสถานที่