ชื่อ - นามสกุล :นางอ้อยใจ ช่างเก็บ
ตำแหน่ง :ธุรการ
หน้าที่หลัก :คุณครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล
ที่อยู่ :
Telephone :0877439602
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
หน้าที่ในกลุ่ม : ธุรการโรงเรียน