ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิภาพร สาคร
ตำแหน่ง :ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.1/1
ที่อยู่ :
Telephone :0828150348
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน