ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพลอยทับทิม พนา
ตำแหน่ง :ธุรการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นระดับชั้นอนุบาล 3/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
หน้าที่ในกลุ่ม : ธุรการโรงเรียน