ชื่อ - นามสกุล :นางสาววารุณี จันทาสี
ตำแหน่ง :ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.4/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายวิชาการ